[Đăng ngày: 07/06/2018]
Ngân hàng TMCP phát triển TP Hồ Chí Minh (HDBank) đang tổ chức bán đấu giá tài sản đảm bảo của ông Lâm Duy Mệnh, địa chỉ: Xã Tiến Thành, Tp Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.

Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm TB BDG xe Suzuki Ertiga.pdf
[Đăng ngày: 18/05/2018]
Ngân hàng TMCP phát triển TP Hồ Chí Minh (HDBank) đang tổ chức bán đấu giá tài sản đảm bảo của ông Lâm Duy Mệnh, địa chỉ: Xã Tiến Thành, Tp Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.

Tài sản là: 01 xe Suzuki Ertiga, biển số 86A-047.00, có giấy chứng nhận Đăng ký xe ô tô số 007969, cấp ngày 18/078/2016, đứng tên ông Lâm Duy Mệnh

Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm TB BDG xe Suzuki Ertiga.pdf
[Đăng ngày: 18/05/2018]
Ngân hàng TMCP Phát Triển TP.Hồ Chí Minh (HDBank) sẽ tiến hành xử lý tài sản là Bất Động sản theo hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh số: 2874 ngày 28/01/2015 giữa NH HDBank và ông Nguyễn Trần Lộc và bà Hoàng Thị Khánh Quy.

Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm TB Thu giu TSĐB - Cty ve 24h.pdf
[Đăng ngày: 17/05/2018]
Ngân hàng TMCP Phát Triển TP.Hồ Chí Minh (HDBank) sẽ tiến hành xử lý tài sản là Bất Động sản theo hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ của người khác, số công chứng 0628 quyển số 03 TP/CC-SCC/ HĐGĐ ngày 23/3/2017; hợp đồng thế chấp số công chứng 0891 quyển số 04 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 17/4/2017 và hợp đồng thế chấp số công chứng 0890 quyển số 04 TP/CC-SCC ngày 17/4/2017 tại VPCC Trường Thi, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm TB thu giu TSĐB - Công ty Hà Trung.pdf
[Đăng ngày: 15/05/2018]
Ngân hàng TMCP Phát Triển TP.Hồ Chí Minh (HDBank) sẽ tiến hành xử lý tài sản là Động sản theo hợp đồng thế chấp máy móc, thiết bị/phương tiện vận tải số 0154/16/HĐBĐ-147 ngày 28/04/2016 được ký kết giữa HDBank  Tam Hiệp và ông Nguyễn Văn Hòa, bà Phạm Thị Thu Nga

Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm TB thu giu TSDB - Nguyen Van Hoa.pdf
Ngoại tệ
Mua TM
Mua CK
Bán

Hỗ trợ trực tuyến
Music