[Đăng ngày: 15/10/2018]
Ngân hàng TMCP Phát Triển TP.Hồ Chí Minh (HDBank) xin thông báo sẽ tiến hành thu giữ tài sản là bất động sản theo hợp đồng thế chấp tài sản số 0009/2015/HDtc-224 ngày 10/04/2015 được ký giữa HDBank với ông Lê Thọ Dũng và bà Lê Thị Ngọc để đảm bảo cho khoản vay của Công Ty TNHH Xây dựng giao thông thủy lợi Tân Sơn.

Thông tin chi tiết vui lòng xem đính kèm TB thu giu TSĐB - Cty Tan Son.pdf
[Đăng ngày: 09/10/2018]
Ngân hàng TMCP Phát Triển TP.Hồ Chí Minh (HDBank) xin thông báo sẽ tiến hành thu giữ tài sản là Bất động sản theo hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 359.2013/HDTC ngày 06/02/2013 được ký giữa HDBank với ông Nguyễn Viết Chính để đảm bảo khoản vay cho ông Nguyễn Viết Thủy và bà Phạm Thị Phương Thảo.

Thông tin chi tiết vui lòng xem đính kèm TB THU GIU TSDB - NGUYEN VIET THUY.pdf
[Đăng ngày: 08/10/2018]
Ngân hàng TMCP Phát Triển TP.Hồ Chí Minh (HDBank) xin thông báo sẽ tiến hành thu giữ tài sản là động sản theo hợp đồng thế chấp tài sản số 6569/17/HDĐB-011 ngày 24/05/2017 được ký giữa HDBank với Công ty TNHH Thái Gia Sơn.

Thông tin chi tiết vui lòng xem đính kèm TB Thu giu TSĐB - CONG TY THAI GIA SON.pdf
[Đăng ngày: 08/10/2018]
Ngân hàng TMCP Phát Triển TP.Hồ Chí Minh (HDBank) xin thông báo sẽ tiến hành thu giữ tài sản là Bất động sản theo hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 2405.2011/HDTC ngày 06/10/2011 được ký giữa HDBank với ông Hoàng Hưng Nam, bà Lê Thị Hiền và CTCP TM Đầu Tư Panda.

Thông tin chi tiết vui lòng xem đính kèm TB THU GIU TSDB - CTY PANDA.pdf
[Đăng ngày: 04/10/2018]
Ngân hàng TMCP Phát Triển TP.Hồ Chí Minh (HDBank) sẽ tiến hành thu giữ tài sản là Bất động sản theo hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 1467.2012/HĐTC ngày 25/09/2012 được ký giữa HDBank với bà Nguyễn Thị Hải.

Thông tin chi tiết vui lòng xem đính kèm TB THU GIU TSDB KH NGUYEN THI HAI.pdf
Ngoại tệ
Mua TM
Mua CK
Bán

Hỗ trợ trực tuyến
Music