[Đăng ngày: 09/03/2018]
Ngân hàng TMCP Phát Triển TP.Hồ Chí Minh (HDBank) sẽ tiến hành xử lý tài sản là Động sản theo hợp đồng thế chấp máy móc, thiết bị/phương tiện vận tải số 7434/16/HĐBĐ-036 ngày 16/11/2016 được ký kết giữa HDBank Công ty cổ phần Ngọc Sương Asia Investment and Project Manager

Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm TB THU GIU TSĐB Cty Ngoc Suong.pdf
[Đăng ngày: 09/02/2018]
Ngân hàng TMCP Phát Triển TP.Hồ Chí Minh (HDBank) sẽ tiến hành thu giữ tài sản là Bất động sản theo hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số SGD12/0073/HĐBĐ được ký giữa  Ngân hàng TMCP Phát Triển TP.HCM - CN SGD Đồng Nai với ông Đặng Thế Phong.

Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm TB THU GIU TSBD KH Dang The Phong.pdf
[Đăng ngày: 08/02/2018]
Ngân hàng TMCP Phát Triển TP.Hồ Chí Minh (HDBank) sẽ tiến hành thu giữ tài sản là Bất động sản theo hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất 1169.2015/TC ngày 25/04/2015 được ký giữa  Ngân hàng TMCP Phát Triển TP.HCM với ông Đỗ Văn Quý và bà Nguyễn Thị Thu.

Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm TB THU GIU TSĐB - CTCP AIA HA NOI.pdf
[Đăng ngày: 17/01/2018]
Ngân hàng TMCP Phát Triển TP.Hồ Chí Minh (HDBank) sẽ tiến hành xử lý tài sản là Động sản theo hợp đồng thế chấp máy móc, thiết bị/phương tiện vận tải số 4090/16/HĐBĐ-180 ngày 13/9/2016 và 4409/16/HĐBĐ-180 ngày 23/9/2016 được ký kết giữa HDBank CN Hiệp Phú và bà Trần Yến Phương.

Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm TB LUA CHON TC DAU GIA TS ha long VUNG TAU.pdf
[Đăng ngày: 15/01/2018]
Ngân hàng TMCP Phát Triển TP.Hồ Chí Minh (HDBank) sẽ tiến hành thu giữ tài sản là Bất động sản theo hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất 0082/HĐTC-BĐ/14 ngày 24/04/2014 và Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 0082/HĐTC-BĐ/14/PL.01 ngày 26/09/2014 được ký giữa  Ngân hàng TMCP Phát Triển TP.HCM với Cty CP Viễn Thông Nam Hòa Phát và bà Nguyễn Hồng Trúc.

Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm  TB THU GIU TSBD CTY CP VIEN THONG NAM HOA PHAT.pdf

123
Ngoại tệ
Mua TM
Mua CK
Bán

Hỗ trợ trực tuyến
Music