Thấu chi doanh nghiệp

THẤU CHI DOANH NGHIỆP

   - Với tài khoản thấu chi doanh nghiệp, HDBank tài trợ nhu cầu cầu vốn lưu động thiếu hụt tạm thời cho doanh nghiệp để thanh toán các chi phí thường xuyên như: hóa đơn tiền điện, nước, điện thoai; thanh toán lương; thanh toán chi phí nguyên vật liệu, … trong khi doanh nghiệp chờ thu tiền từ đối tác kinh doanh.

Đặc điểm:

   - Đối tượng: Doanh nghiệp có giao dịch tài khoản tại HDBank

   + Tình hình tài chính tốt;

   + Uy tín giao dịch tại HDBank tốt.

   - Loại tiền: VND

   - Thời hạn của hạn mức thấu chi tối đa 12 tháng;

   - Lãi suất và phí: áp dụng theo quy định của HDBank từng thời kỳ;

   + Trả lãi: Trả tự động qua tài khoản tiền gửi thanh toán.

   + Trả vốn gốc: Trả tự động vào cuối mỗi ngày làm việc nếu Quý khách có số dư Có trên tài khoản tiền gửi thanh toán không kỳ hạn và số dư Nợ trên tài khoản cho vay thấu chi.

Tiện ích:

   - Chi vượt số tiền thực có trên tài khoản của doanh nghiệp;

   - Thủ tục đơn giản, đáp ứng nhanh nhu cầu vốn thiếu hụt tạm thời;

   - Rút vốn tại bất cứ Chi nhánh/Phòng giao dịch nào của HDBank;

   - Không yêu cầu chứng minh mục đích sử dụng vốn vay;

   - Lãi suất và phí cạnh tranh.


Nếu có thắc mắc hoặc cần được hướng dẫn thêm, Quý khách vui lòng liên hệ Chi nhánh/PGD HDBank gần nhất hoặc Trung tâm dịch vụ khách hàng qua số điện thoại 1800 68 68/ (028) 39 36 55 55
Ngoại tệ
Mua TM
Mua CK
Bán

Hỗ trợ trực tuyến