Tài khoản ký quỹ

TÀI KHOẢN KÝ QUỸ

Tài khoản ký quỹ là tiền gửi không kỳ hạn của tổ chức tại HDBank nhằm đảm bảo việc thực hiện một nghĩa vụ tài chính của tổ chức đó đối với HDBank hoặc đối với các bên liên quan.

Tiện ích sản phẩm

-  Sử dụng để thực hiện ký quỹ mở L/C, bảo lãnh, v.v…

-  Thủ tục đơn giản, thời gian xử lý nhanh chóng. 

-  
Được hưởng lãi không kỳ hạn trên số tiền ký quỹ.

Đặc điểm sản phẩm 

-    Các loại ký quỹ:

+   quỹ mở L/C.

+   Ký quỹ bảo lãnh.

+   Ký quỹ đảm bảo cho các nghĩa vụ thanh toán khác.

-  Loại tiền: VND, USD, EUR và ngoại tệ khác.

-  Lãi suất: lãi suất tiền gửi không kỳ hạn.

-  Số tiền gửi tối thiểu: tùy theo tính chất từng loại ký quỹ.

- Phương thức trả lãi: tiền lãi được trả định kỳ vào ngày cuối tháng hoặc vào ngày tất toán tài khoản.

- Sử dụng tài khoản:

+   Một khách hàng chỉ được mở 01 tài khoản cho từng loại hình ký quỹ.

+   Việc thực hiện các giao dịch trên tài khoản ký quỹ thực hiện theo quy định của từng loại nghiệp vụ cụ thể.


Nếu có thắc mắc hoặc cần được hướng dẫn thêm, Quý khách vui lòng liên hệ Chi nhánh/PGD HDBank gần nhất hoặc Trung tâm dịch vụ khách hàng qua số điện thoại 1800 68 68/ (028) 39 36 55 55 
Ngoại tệ
Mua TM
Mua CK
Bán

Hỗ trợ trực tuyến