HDBank Ha Noi
• Don Nguyen I, House 2C, khu Đoàn Ngoại giao Vạn Phúc, Ward. Ngoc Khanh,  Ba Dinh Dist
• Tel: (024) 37 474 393 - Fax: (024) 37 474 394
HDBank Nguyen Truong To
• 27 Nguyen Truong To, Ba Dinh Dist
• Tel: (024) 39 275 448 - Fax: (024) 39 275 449
HDBank Hoan Kiem
• 32 Tran Hung Dao, Hoan Kiem Dist
• Tel: (024) 39 446 633 - Fax: (024) 39 446 611
HDBank Tran Hung Dao
• 33 Trang Thi, ward Tran Hung Dao, Hoan Kiem Dist
• Tel: (024) 39 410 177 - Fax: (024) 39 410 174
HDBank Thu Do
• 14-16 Ham Long, Hoan Kiem Dist
• Tel: (024) 39 448 895 - Fax: (024) 39 448 891
HDBank Hong Ha
•1 Nguyen Van To, Cua Dong ward,  Hoan Kiem Dist
• Tel: (024) 39 329 008 - Fax: (024) 39 328 864
HDBank Dong Da
• 70 Tran Dai Nghia, ward Dong Tam, HBT Dist
• Tel: (024) 35 132 344 - Fax: (024) 35 132 346
HDBank Thanh Do
•214 Hao Nam, Ô Cho Dua ward, Dong Da Dist
• Tel: (024) 35 626 815 - Fax: (024) 35 626 814
HDBank Hai Ba Trung
• 183 Bà Triệu, Le Đai Hanh ward,  Hai Ba Trưng Dist
• Tel: (024) 39 765 524 - Fax: (024) 39 765 520
HDBank Ha Thanh
• 288 Lac Trung, ward Vinh Thuy, Hai Ba Trung Dist
• Tel: (024) 39 878 481 - Fax: (024) 3987 8490
HDBank Ba Dinh 
• 243A De La Thanh, Dong Da ward
• Tel: (024) 37 555 959 - Fax: (024) 37 959 219
HDBank Cau Giay
• 12 Truong Cong Giai, Dich Vong ward, Dist Cau Giay
• Tel: (024) 37 688 806 - Fax: (024) 37 688 805
HDBank Trung Hoa
• 80 Trung Kinh, Yen Hoa ward, Cau Giay Dist
• Tel: (024) 62 816 189 - Fax: (024) 62 816 190
HDBank Tay Ha Noi
• 138 Hoang Quoc Viet, Nghia Tan ward, Cau Giay Dist
• Tel: (024) 3748 0979 - Fax: (024) 3748 0978
HDBank Tay Do
 11 Nguyen Van Huyen, To 22, ward. Quan Hoa, Cau Giay Dist
• Tel: (024) 3782 5566 
HDBank Tay Ho
• 22 Xuan La, Tay Ho Dist
• Tel: (024) 37 586 062 - Fax: (024) 37 586 064
HDBank Hoang Van Thai
• 142 Hoang Van Thai, Khuong Mai ward, Thanh Xuan Dist
• Tel: (024) 35 667 037 - Fax: (024) 35 667 040
HDBank Thanh Xuan
• 144 Khuat Duy Tien, Thanh Xuan Dist
• Tel: (024) 62886 2525  
HDBank Linh Dam
• BT1, 7 Bac Linh Dam, Nguyen Huu Tho, Dai Kim ward, Hoang Mai Dist
• Tel: (024) 35 401 006 - Fax: (024) 35 401 005
HDBank Ha Dong
• 5, BT1, Van Phu, Ha Dong
• Tel: (024) 33 553 888 - Fax: (024) 33 552 882
HDBank Dong Do
• 52 Nguyen Sieu, ward Hang Buom, Dist Hoan Kiem 
• Tel: (024) 3.929.1666 - Fax: (024) 3.929.0797
HDBank Van Quan
54 Nguyen Khuyen, ward Van Quan, Dist Ha Đong 
• Tel: (024) 3209 5599 
HDBank Trang Tien
• 118 Dai Co Viet, ward Le Dai Hanh, Hai Ba Trung Dist.
• Tel: (024) 3 747 5956- Fax: (024) 3 747 5950
HDBank Trieu Khuc
• Trieu Khuc - Thanh Tri.
• Tel: (024) 3.552.8019 - Fax: (024) 3.552.8044
HDBank Nam Do
• 145 Pho Vong, Dong Tam ward, Hai Ba Trung Dist
• Tel: (024) 3.628.5639 - Fax: (024) 3.628.5642
HDBank Kim Lien
 59 Xa Dan, ward Phuong Lien, Dong Da Dist
• Tel: (024) 3 366 1229 - Fax: (024) 33661 229 
 
HDBank Kinh Do
• 198A Trường Chinh, ward Khuong Thuong, Dong Da Dist
• Tel: (024)3.538.0659 - Fax: (024)3.538.0657
HDBank Thanh Cong
• 101& 201 – C18 Nguyen Hong, Lang Ha ward, Dong Da Dist
• Tel: (024) 3.773.8919 - Fax: (024) 3.773.8917
HDBank Le Thanh Nghi
• 142 Nguyen An Ninh, ward.Tuong Mai, Dist. Hoàng Mai
• Tel: (024)3.627.6748 - Fax: (024)3.627.6753
 HDBank Hoang Mai
• 86 Vo Thi Sau, ward Thanh Nhan, Hai Ba Trung Dist
• Tel: (024) 32096 768 - Fax: (024) 3 640 083
HDBank Thuong Dinh
• Floor 1 Nam Anh Building,  68 Ngo 116 Nhan Hoa, Dist.Thanh Xuan
• Tel: (024)3.551.0283 - Fax: (024)3.551.02831
HDBank Long Bien
• 562 Nguyen Van Cu, Long Bien, Ha Noi
• Tel: (024)3.652.6819 - Fax: (024)3.652.6822
HDBank My Dinh 1
• Floor 1, House A4 , My Dinh, Tu Liem
• Tel: (024) 2 221 3980 - Fax: (024) 2 221 3979
HDBank Trung Yen
• 17, Trung Yen, ward Trung Hoa, Cau Giay Dist
• Tel: (024) 3 652 7169- Fax: (024) 3 652 7167
HDBank My Dinh 2
• 117 Kiểu nhà 1B khu nhà thấp tầng TT3, Tổ 4, ward. My Dinh 1, Nam Tu Liem Dist
• Tel: (024) 3 787 8283 - Fax: (024) 3 787 8288
HDBank Tu Liem
8 Tu Hoang, ward Phuong Canh, Nam Tu Liem Dist
• Tel: (024) 3 786 0012- Fax: (024) 3 786 0017
HDBank Trang An
• 98B Tran Hung Dao, Ward Cua Nam, Dist. Hoan Kiem.
• Tel: (024) 3 760 6066 - Fax: (024) 3 760 6065
HDBank Yen Thai
• 392 Thuy Khue, Buoi ward, Tay Ho Dist
• Tel: (024) 3 759 2906- Fax: (024) 3 759 2904
HDBank Nam Ha Noi
• 39 Tue Tinh, ward Bui Thị Xuan, Dist Hai Ba Trung
, Ha Noi

• Tel: (024) 3 2080 675- Fax: (024) 3 939 3543
HDBank Ho Guom
• 165 Thai Ha, Trung Liet ward, Dong Da Dist
• Tel: (024) 3 933 5373 - Fax: (024) 3 933 5171
HDBank Ha Huy Tap
• 589 Ngo Gia Tu, Long Bien, Ha Noi
• Tel: (024) 3652 6819 - Fax: (024) 3652 6820
HDBank Hang Buom
• 40 Hang Thiec, ward. Hang Gai, Dist. Hoan Kiem
• Tel: (024) 3 926 4781 - Fax: (024) 3 926 4780
HDBank Nguyen Khang
• 78 Nguyen Khang, ward Yen Hoa, Dist Cau Giay
• Tel: (024) 3 540 2261- Fax: (024) 3 540 2260
HDBank Yen Phu
• 7A, Yên Phụ, P. Yen Phụ, Dist. Tay Ho
• Tel: (024) 37153547 - Fax: (024) 3 715 3554
HDBank Sai Dong
• 66 Sai Dong, ward. Sai Dong, Dist. Long Bien
• Tel: (024) 3208 3355 - Fax: (024) 3 987 8700
HDBank Kham Thien
• 96-98 Kham Thien, P. Kham Thien, Q. Dong Da
• Tel: (024) 3 9234 888 - Fax: (024) 3 923 4095
HDBank Luong Dinh Cua
• 02, ngõ 11+13 Luong Định Của, P. Kim Liên, Q. Đống Đa
• Tel: (024) 3208 1199 - Fax: (024) 3 576 5980
HDBank Ngọc Thuỵ
246 Ngọc Thuỵ, P. Ngọc Thuỵ Q. Long Biên
• Tel:  (024) 3209 7799 - Fax:
HDBank Thai Thinh
• 61 Thai Thinh, ward Thinh Quang, Dist Đong Đa,
• Tel: (024) 3 538 1044 - Fax: (024) 3 538 1044
HDBank Hung Vuong
• 249A Thụy Khuê, P. Thụy Khuê, Dist Tây Hồ
• Tel: (024) 6 258 4179- Fax: (024) 6 258 4180
HDBank Nguyen Chi Thanh
• 174 Đuong Lang,ward Thinh Quang, Dist Dong Da.
• Tel: (024) 3 775 9747 - Fax: (024) 3 775 9745
HDBank Tran Duy Hung
• Floor 1 Building CT2,ward Trung Hoa, Dist Cau Giay
• Tel: (024) 6 281 4231- Fax: (04) 6 281 4230
HDBank O Cho Dua
• 26 Hoang Cau, Ward. O Cho Dua, Dist Đong Đa,
• Tel: (024) 3 514 9850 - Fax: (024) 3 514 9853
HDBank Quang Trung
• Lô T1-03, Floor 1, Building CT2, Ngo Thi Nham, ward Ha Cau, Dist Ha Dong,
• Tel: (024) 3 355 4924 - Fax: (024) 3 355 4921
HDBank My Dinh
• 01 Le Duc Tho, ward Mai Dịch, Dist Cau Giay
• Tel: (024) 3 795 8848 - Fax: (024) 3 795 8849
 
Các tin khác
Retail Banking
Corporate Banking
Currency
Cash
Transfer
Sell

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.