HDBank Vung Tau
• 7 Nguyen Thai Hoc, ward 7, Vung Tau
• Tel: (0254) 35 76 757 - Fax: (064) 3 576 758
 
 HDBank Ly Thuong Kiet
• 35 Tran Hung Dao - ward 1 - Vung Tau, BRVT province
• Tel: (0254) 35 13 363 - Fax: 0643.513362 
HDBank Phuoc Tinh
• Number 10,Phuoc Lam,Phuoc Hung, BRVT province
• Tel: (0254) 36 73 826 - Fax: (064) 36 73 825
 
HDBank Ba Ria
• 267 Cach Mang Thang 8, Phuoc Hung ward, BRVT province
• Tel: (0254) 3 712 969 - Fax: (064) 3 712 968
 
HDBank Chau Duc
• 307 Hung Vuong, Ngai Giao, Chau Duc, BRVT province
• Tel: (0254) 3 961 120 - Fax: (064) 3 961 121
 
HDBank Rach Dua
• 213-215 street 30/4 ward Thot Nhat, BRVT province
• Tel: (0254)3 577 079   - Fax: (064)3 577 078
 
Các tin khác
Retail Banking
Corporate Banking
Currency
Cash
Transfer
Sell

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.