HDBank Nghe An
• 39 Le Hong Phong, Hung Binh Ward - Vinh
• Tel: (0238) 8603 777 - Fax: (0238) 8 601 599
HDBank Hung Phuc
• 282 Nguyen Van Cu, Hung Phuc Ward - Vinh
• Tel: (0238) 3 546 777 - Fax: (0238) 3 546 789
HDBank Quan Hanh
• 4, QL1A, Quan Hanh, Provice Nghi Loc 
• Tel: (0238) 3615615- Fax: (0238) 3615888
HDBank Minh Khai
• 78 Nguyen Thi Minh Khai, ward Hung Binh, Vinh
• Tel: (0238)3 553 388 - Fax: (0238)3 553 377
HDBank Vinh
• 22, Quang Trung, ward Quang Trung, Vinh  
• Tel: (0238) 3768 888 - Fax: (0238) 3768 999
HDBank Dien Chau
• Thôn 7, Dien Ky,  Dien Chau
• Tel:(0238) 3208 899 - Fax: (0238) 3678 556
Các tin khác
Retail Banking
Corporate Banking
Currency
Cash
Transfer
Sell

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.