Head office
• 25 Bis Nguyen Thi Minh Khai, Dist.1
• Tel: (028) 62 915 916 - Fax: (08) 62 915 900
HDBank Nguyen Dinh Chieu
• 58 Nguyen Dinh Chieu, Da Kao ward, Dist.1
• Tel: (028) 6.2666.111 - Fax: (028) 6.2918.302
HDBank Sai Gon
• 22-24-26 Pasteur, Nguyen Thai Binh ward, Dist 1
• Tel: (028) 38 299 344 - Fax: (028) 38 299 371
HDBank CMT8
• 81 Cach Mang Thang 8, Ben Thanh ward, Dist 1
• Tel: (028) 39 259 577 - Fax: (028) 39 259 580
HDBank Tan Dinh
• 85 Nguyen Huu Cau, P. Tan Dinh, Dist 1
• Tel: (028) 38 209 485 - Fax: (028) 38 209 480
HDBank Nguyen Duy Trinh
• 201 Nguyen Duy Trinh, Ward Binh Trung Tay, Dist 2
• Tel: (028) 62 807 035 - Fax: (028) 62 807 021
HDBank Dong Sai Gon
• 260 Tran Nao, KP1, Binh An ward, Dist 2
• Tel: (028) 37 402 407 - Fax: (028) 37 402 976
HDBank Duy Tan
• 69 Pham Ngoc Thach, ward 6, Dist 3
• Tel: (028) 38 202 849 - Fax: (028) 38 202 845
HDBank Nam Ky Khoi Nghia
• 215 Nam Ky Khoi Nghia, ward 7, Dist 3 
• Tel: (028) 39 322 736 - Fax: (028) 39 322 746
HDBank Nguyen Trai
• 207-209 Nguyen Trai,ward 2, Dist 5
• Tel: (028) 38 363 522 - Fax: (028) 39 234 679
HDBank Binh Hung
• A30/20 QL 50, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh
• Tel: (028) 3 6291 199 - Fax:
HDBank Phu Lam
• 138-140 Kinh Duong Vuong, ward 13, Dist 6
• Tel: (028) 37 522 054 - Fax: (08) 37 522 055
HDBank Phu My Hung
• 1485 Nguyen Van Linh, My Toan 1, Dist 7
• Tel: (028) 54 122 734 - Fax: (028) 54 122 735
HDBank Huynh Tan Phat
• 705 Huynh Tan Phat, Phu Thuan ward, Dist 7
• Tel: (028) 37 738 648 - Fax: (028) 37 738 646
HDBank Hiep Phu
• 199 Le Van Viet, Hiep Phu ward, Dist 9
• Tel: (028) 37 309 616 - Fax: (028) 37 309 617
HDBank Van Hanh
• 3G Building 374-374B Vo Van Tan, ward 5, Dist 3.
• Tel: (028) 3 8181 222 - Fax: (028) 3 8181 000
HDBank Ngo Gia Tu
• 378-380 Ngo Gia Tu, ward 4, Dist 10
• Tel: (028) 39 273 606 - Fax: (028) 39 273 605
HDBank Hoa Hung
• 459 Sư Vạn Hạnh, P12, Q10
• Tel: (028) 38 683 230 - Fax: (028) 38 683 228
HDBank 3-2
• 604, 3 Thang 2 Str, ward 14, Dist 10
• Tel: (028) 38 685 676 - Fax: (028) 38 685 675
HDBank Lanh Binh Thang
• 449-451 Lu Thuong Kiet, ward 8, Dist Tan Binh
• Tel: (028) 39 627 407 - Fax: (028) 39 627 408
HDBank Phan Van Tri
• 561 Phan Va Tri, Ward 5, Dist. Go Vap
• Tel: (028) 39 856 779 - Fax: (028) 39 856 780
HDBank Lac Long Quan
• 593 Binh Thoi, ward 10, Dist 11
• Tel: (028) 39 637 053 - Fax: (028) 39 637 054
HDBank Phu Nhuan
• 174 Phan Dang Luu,ward 3, Phu Nhuan Dist
• Tel: (028) 39 954 554 - Fax: (028) 39 955 310
HDBank Binh Dien
• Market Binh Dien, Road Nguyen Van Linh, KP6, ward 7, Dist 8
• Tel: (028) 73 033 338 - Fax: (028) 38 424 432
HDBank Bach Dang
• 145 Le Quang Dinh,P14,  Binh Thanh Dist
• Tel: (028) 62 581 654 - Fax: (028) 62 581 651
HDBank Nguyen Oanh
• 679 Nguyen Kiem, ward 3, Go Vap Dist
• Tel: (028) 39 897 270 - Fax: (028) 39 897 271
HDBank Thai Son
• 222 Nguyen Thai Son, ward 4, Go Vap Dist
• Tel: (028) 39 940 295 - Fax: (028) 39 940 296
HDBank Cong Hoa
• 440A Cong Hoa, ward 13, Tan Binh Dist
• Tel: (028) 38 123 750 - Fax: (028) 38 123 749
HDBank Au Co
• 516 Au Co, ward 10, Tan Binh Dist
• Tel: (028) 39 753 565 - Fax: (028) 39 753 566
HDBank Ho Chi Minh
• K&K, 159A - B Le Dai Hanh, ward.13, Dist.11, Tp.HCM
• Tel: (028) 39 753 644 - Fax: (028) 39 753 641
HDBank Le Van Sy
• 185 B-C Le Van Sy, ward 14 ,Phu Nhuan Dist
• Tel: (028) 39 918 985 - Fax: (028) 39 918 983
HDBank Hoa Binh
• 173 Hoa Binh, Hiep Tan ward, Tan Phu Dist
• Tel: (028) 39 616 523 - Fax: (028) 39 616 521
HDBank Tan Phu
• 21A Go Dau, Tan Quy ward, Tan Phu Dist
• Tel: (028) 38 473 270 - Fax: (028) 38 473 271
HDBank Binh Thanh
• 132-134 Street D2, ward 25, Binh Thanh Dist
• Tel: (028) 37 225 422 - Fax: (028) 37 225 423
HDBank Linh Dong
• 226 To Ngoc Van, Linh Dong ward, Thu Duc Dist
• Tel: (028) 37 296 192 - Fax: (028) 37 296 193
HDBank Le Quang Dinh
• 472 Le Quang Dinh, ward.11, Binh Thanh Dist
• Tel: (028) 35 501 103 - Fax: (028) 35 501 104
HDBank Truong Chinh
• 2/6B Truong Chinh,Tan Thoi Nhat ward, Dist.12
• Tel: (028) 35 921 838 - Fax: (028) 35 921 839
HDBank Dinh Bo Linh
• 51B Dinh Bo Linh, ward 26, Binh Thanh Dist
• Tel: (028) 38 998 153- Fax: (028) 38 998 152
HDBank Khanh Hoi
• 173 Khanh Hoi, ward 3, Dist 4
• Tel: (028) 39 435 870 - Fax : (028) 39 435 873
HDBank Nam Sai Gon
• 123 street 10, Ward 4, Dist 8. 
• Tel: (028) 38 521 638 - Fax: (028) 38 521 636
HDBank Le Trong Tan
• 445-445A Le Trong Tan, Son Ky ward, Tan Phu Dist
• Tel: (028) 38 161 848 / 49 - Fax: (028) 38 161850
HDBank Minh Phung
• 169 - 171 Minh Phung, ward 9, Dist.6
• Tel: (028) 39 699 880 / 81 - Fax: (028) 39 699 882
HDBank Nguyen Anh Thu
• 2C,12C,14C,1515A Nguyen Anh Thu, Trung My Tay ward, Dist.12
• Tel: (028) 37 186 347 / 48 - Fax: (028) 37 186 350
HDBank Thao Dien
• 14S1 street 38,Thao Dien ward, Dist. 2
• Tel: (028) 6287 0515 - Fax: (028) 6287 0516
HDBank Nguyen Son
• 238 Nguyen Son, Phu Tho Hoa Ward, Tan Phu Dist
Tel: 028.73002100 - Fax: 028. 38487009
HDBank Nguyen Van Cu
• 118 -120 Nguyen Van Cu, Nguyen Cu Trinh ward, Dist. 1
• Tel: (028) 39 208 525- Fax: (028)39 208 524
HDBank Phuoc Long
• 93 Do Xuan Hop, ward Phuoc Long B, Dist.9
• Tel: (028) 62 826 315 - Fax: (028) 62 826 317 
HDBank Hang Xanh
• 341-343, Điện Biên Phủ, ward 15, Dist Bình Thạnh
• Tel: (028) 35 128 644- Fax: (028) 35 123 296
HDBank Gia Định
• 1119 Tran Hung Dao, Ward 5, Dist 5
• Tel: (028) 54 050 666 - Fax: (028) 54 050 627
HDBank Khu Nam
• 39 đường 9A KDC Trung Sơn, X.Bình Hưng, H. Bình Chánh
• Tel: (028) 54 316 416 - Fax: (028) 54 316 418
HDBank Go Vap
• 871 Quang Trung, ward 12, Dist Go Vap. 
• Tel: (028) 39 872 826 - Fax: (028) 38 312 300
HDBank Binh Phu
• 30-32 Binh Phu, P. 11, Q. 6
• Tel: (028) 54 342 312 - Fax: (028) 54 342 310
HDBank Hoang Hoa Tham
• 104A Hoang Hoa Tham, Ward. 7, Dist. Binh Thanh
• Tel: (028) 54 492 201 - Fax: (028) 54 492 492
HDBank Tan Binh
• 954  Au Cơ, Ward. 14, Dist. Tan Binh
• Tel: (028) 54 342 342 - Fax: (028) 54 342 657
HDBank Ta Uyen
• 742-744 Nguyen Chi Thanh, ward. 4, Dist 11
• Tel: (028) 54 052 052 - Fax: (028) 54 052 641
HDBank Nguyen Thị Dinh
• 519 Nguyễn Thị Định, KP1, P. Cát Lái, Q. 2
• Tel: (028) 54 027 814 - Fax: (028) 54 027 811
HDBank Hoang Dieu
• 1 Đinh Le, Ward. 12, Dist. 4
• Tel: (028) 73 088 688  - Fax: (028) 39 435 681
HDBank Truong Dinh
• 179 Nguyen Cu Trinh, Ward. Nguyen Cu Trinh, Dist. 3
• Tel: (028) 38 385 132 - Fax: (028) 38 385 135
HDBank Cay Go
• 1172C Street 3/2, Ward. 12, Dist. 11
• Tel: (028) 54 062 962 - Fax: (028) 54 062 961
HDBank Thu Duc
• 268-271 Vo Van Ngan, Ward. Linh Chieu, Thu Duc,
• Tel: (028) 73 060 689 - Fax: (028) 54 094 257
HDBank Truong Son
• 8A - 10A, Truong Son, ward 2, Dist Tan Binh
• Tel: (028) 39 755 765 - Fax: (028) 39 755 764
Các tin khác
Retail Banking
Corporate Banking
Currency
Cash
Transfer
Sell

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.