HDBank Can Tho
• 162-162B Tran Hung Đao, Ninh Kieu Dist
• Tel: (0292) 37 34 250 - Fax: (0292) 3 734 254
HDBank Thot Not
• 262 Highway 91, Long Thanh 1, ward Thot Not,
• Tel: (0292) 38 15 807 - Fax: (0292) 3 815 806
HDBank Xuan Khanh
• PG1-10, Vincom Center, 209 Street 30/4, ward. Xuan Khanh, Ninh Kieu Dist
• Tel: (0292) 3 783 041 - Fax: (0292) 3 783 042
  HDBank O Mon
• 554/6 street 23/3 . Ward. Chau Van Liem, Dist. Ô Môn
• Tel: (0292) 3665 974 - Fax:(0292) 3665 976
Các tin khác
Retail Banking
Corporate Banking
Currency
Cash
Transfer
Sell

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.