HDBank Long An
• 130– 132 Nguyen Huu Tho, KP 3, TT Ben Luc, Long An
• Tel: (02723) 630 336 - 630 337 - Fax: (02723) 630 335
 HDBank Long Hau
• 3 Long Hau, Can Giuoc, Long An
• Tel: (028)3 873 4243 - Fax: (028) 3 873 4246
  HDBank Tam Vu
• 262 Đo Tuong Phong, Tam Vu, Chau Thanh
• Tel: (0272) 3667 456 - Fax: (0272) 3667455
HDBank Đuc Hoa
• 162C DT 824, KP3, TT Đuc Hoa, H. Đuc Hoa, Long An
• Tel: (0272) 390 8488 - Fax: (0272) 363 9395 
Các tin khác
Retail Banking
Corporate Banking
Currency
Cash
Transfer
Sell

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.