HDBank Hai Phong
 116 ( floor 2 & 10) Nguyen Duc Canh, ward Cat Dai, Dist Le Chan , Hai Phong 
• Tel: 0225 3 260 666  - Fax: 0225 3 260 888
HDBank Hai Đang
• 02, Block 22A, Le Hong Phong, ward Dong Khe, Ngo Quyen Dist,
• Tel: 0225 3 556 669 - Fax: 0313 556 111
HDBank Ngo Quyen
• 376 To Hieu, Ho Nam ward, Le Chan Dist,
• Tel: 0225 3 956 875 - Fax: 0225 3 956 876
HDBank Le Chan
• 116C Luong Khanh Thien, P. Luong Khanh Thien, Q Ngo Quyen
• Tel: - Fax:
Các tin khác
Retail Banking
Corporate Banking
Currency
Cash
Transfer
Sell

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.