HDBank Đa Nang
• 74 – 76 – 78 Chi Lăng, Hai Chau 1 Ward, Hai Chau Dist
• Tel: (0236) 3664 777 - Fax: (0236) 3664 776
HDBank Le Duan
• 185 Dong Da, war Thach Thang, Hai Chau Dist
• Tel: (0236) 3 752 762 - Fax: (0236) 3 752 767
HDBank Hai Chau
• 500A Đien Bien Phu, Thanh Khe Dist 
• Tel: (0236) 3 720 962 - Fax: (0236) 3 720 960
HDBank Hoa Cuong
• 376 Nui Thanh, Hai Chau Dist 
• Tel: (0236) 6 254 666 - Fax :(0236) 6 254 656
HDBank Nguyen Van Linh
• 194 -196 Nguyen Van Linh, Thanh Khe Dist 
• Tel: (0236) 6 252 666 - Fax :(0236) 6 252 656
 

 

Các tin khác
Retail Banking
Corporate Banking
Currency
Cash
Transfer
Sell

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.