Tiết kiệm Linh Hoạt

Tiết kiệm Linh Hoạt

Tiền gửi tiết kiệm linh hoạt là tiêng gửi tiết kiệm có kỳ hạn, với thời gian gửi và kỳ hạn lĩnh lãi linh hoạt. Mức lãi suất hấp dẫn, thay đổi theo từng kỳ lĩnh lãi.

Tiện ích sản phẩm

  • Được lựa chọn kỳ hạn gửi, kỳ hạn trả lãi phù hợp với kế hoạch tài chính của mình;
  • Có thể gửi và rút vốn gốc tại bất kỳ điểm giao dịch nào của HDBank;
  • Cầm cố để vay vốn tại HDBank với lãi suất ưu đãi;
  • Dùng để chứng minh năng lực tài chính cho chính khách hàng hoặc thân nhân đi học tập, du lịch, … ở nước ngoài.
  • Có thể chuyển nhượng quyền sở hữu cho người khác hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện các giao dịch với HDBank.

Đối tượng khách hàng

Cá nhân người Việt Nam và người nước ngoài.

Đặc tính sản phẩm

  • Kỳ hạn gửi:  03 tháng đến 36 tháng.
  • Loại tiền gửi: VND.
  • Số tiền tối thiểu : 500.000 VND.
  • Hình thức trả lãi định kỳ: hàng tháng/hàng quý/hàng 06 tháng.

Hồ sơ đăng ký

  Công dân Việt Nam

  Nguời nước ngoài

Lãi suất

Lãi suất của sản phẩm tiền gửi tiết kiệm Linh Hoạt được thay đổi theo từng kỳ lĩnh lãi. Áp dụng theo biểu lãi suất của HDBank trong từng thời kỳ.

Ngoại tệ
Mua TM
Mua CK
Bán

Hỗ trợ trực tuyến