Thấu chi tài khoản cá nhân

 

 
THẤU CHI TÀI KHOẢN CÁ NHÂN

Sản phẩm thấu chi tài khoản cá nhân là giải pháp tín dụng tối ưu mang đến nguồn tài chính linh hoạt đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho mọi đối tượng khách hàng mọi lúc, mọi nơi.


Tiện ích:

 • Phương thức sử dụng vốn thông minh và hiệu quả đáp ứng nhu cầu vốn kịp thời.
 • Sử dụng hạn mức được cấp để thực hiện các dịch vụ thanh toán trên tài khoản thanh toán.
 • Hạn mức rút vốn được phục hồi ngay sau khi khách hàng trả vốn.


Đặc tính:

 • Hạn mức vay lên đến 200 triệu đồng hoặc không quá 100% thẻ tiết kiệm HDBank phát hành.
 • Thời hạn rút vốn đến 12 tháng.
 • Lãi suất tính trên số tiền thực tế sử dụng.
 • Rút/ trả vào bất cứ thời điểm nào trong thời hạn vay.
 • Tài sản bảo đảm: Thẻ tiết kiệm/bất động sản hoặc không có tài sản bảo đảm.


Thủ tục:

 • Giấy xác lập quan hệ khách hàng.
 • CMND/hộ chiếu/Căn cước công dân, Hộ khẩu/ KT3 của khách hàng vay và người đồng trả nợ (nếu có).
 • Hồ sơ chứng minh thu nhập (từ hoạt động SXKD, từ lương…).
 • Hồ sơ tài sản bảo đảm (nếu có).

Đăng ký vay vốn trực tuyến (tại đây)


Ngoại tệ
Mua TM
Mua CK
Bán

Hỗ trợ trực tuyến