Cho vay tiêu dùng có tài sản bảo đảm là thẻ tiết kiệm.

SẢN PHẨM CHO VAY TIÊU DÙNG CÓ TSBĐ LÀ THẺ TIẾT KIỆM

 

Sản phẩm cho vay tiêu dùng có TSBĐ là thẻ tiết kiệm là giải pháp tài chính đáp ứng nhu cầu vốn kịp thời và linh hoạt, đảm bảo duy trì toàn bộ số dư tiền gửi của khách hàng tại HDBank.

 

Tiện ích:

 • Đáp ứng lập tức và linh hoạt các nhu cầu vốn tiêu dùng.
 • Thời gian giải quyết hồ sơ nhanh chóng với thủ tục vay đơn giản, dễ dàng.
 • Lãi suất ưu đãi và cố định trong suốt thời hạn vay, giúp khách hàng quản lý vốn vay một cách đơn giản và hiệu quả.
 • Chấp nhận các thẻ tiết kiệm do ngân hàng khác phát hành

 

Đặc tính:

 • Số tiền vay lên đến 100% giá trị thẻ tiết kiệm.
 • Thời hạn vay tối đa đến 36 tháng.
 • Giải ngân trong vòng 30 phút.
 • Lãi suất cố định trong suốt thời hạn vay.
 • Tài sản bảo đảm là thẻ tiết kiệm do HDBank hoặc ngân hàng khác phát hành.

 

Thủ tục:

 • Giấy xác lập quan hệ khách hàng.
 • CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân của khách hàng vay.
 • Thẻ tiết kiệm do HDBank hoặc ngân hàng khác phát hành.

Đăng ký vay vốn trực tuyến (tại đây)

  Ngoại tệ
  Mua TM
  Mua CK
  Bán

  Hỗ trợ trực tuyến