CHƯƠNG TRÌNH TÀI TRỢ DOANH NGHIỆP CUNG CẤP DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ CHO BỆNH VIỆN/SỞ Y TẾ

CHƯƠNG TRÌNH TÀI TRỢ DOANH NGHIỆP CUNG CẤP DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ CHO BỆNH VIỆN/SỞ Y TẾ

HDBank luôn đồng hành, hỗ trợ tài chính và cung cấp ưu đãi vượt trội dành cho các nhà thầu cung cấp dược và vật tư y tế cho Bệnh viện/Sở y tế.

Đặc điểm:

-          Đối tượng: KHDN là nhà thầu cung cấp dược và vật tư y tế cho Bệnh viện/Sở y tế.

-          Mục đích: Bổ sung vốn lưu động, thanh toán các chi phí thực hiện hợp đồng đầu ra

-          Loại tiền cho vay: VND

-          Thời hạn cho vay phù hợp với chu kỳ kinh doanh của doanh nghiệp;

-          Lãi suất và phí: áp dụng theo quy định của HDBank từng thời kỳ;

Tiện ích:

-          Chính sách tài trợ trọn gói (bổ sung vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, phát hành L/C).

-          Mức cấp tín dụng tín chấp tăng thêm lên đến 10 tỷ đồng.

-          Đối với bảo lãnh: HDBank cấp hạn mức bảo lãnh lên đến 200% giá trị tài sản là Hợp đồng tiền gửi/Sổ tiết kiệm; hoặc lên đến 150% giá trị tài sản là bất động sản.

-          Đối với cho vay: HDBank cấp hạn mức cho vay lên đến 120% giá trị tài sản là Hợp đồng tiền gửi/Sổ tiết kiệm; hoặc lên đến 90% giá trị tài sản là bất động sản.

-          Hồ sơ thủ tục đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện.

Ngoại tệ
Mua TM
Mua CK
Bán

Hỗ trợ trực tuyến