DỊCH VỤ NỘP THUẾ, LỆ PHÍ HẢI QUAN ĐIỆN TỬ & THÔNG QUAN 24/7

Dịch vụ nộp thuế, lệ phí Hải quan điện tử & thông quan 24/7 là dịch vụ Quý khách hàng có thể lập Giấy nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử của Cơ quan Hải quan. Thông tin Giấy nộp tiền này sẽ được chuyển ngay đến hệ thống thanh toán điện tử của HDBank. Ngay sau khi nhận được thông tin Giấy nộp tiền, hệ thống HDBank ngay lập tức được kích hoạt và thực hiện việc cắt tiền trên Tài khoản của Quý khách hàng để thực hiện thanh toán thuế, lệ phí Hải Quan theo yêu cầu nêu trên Giấy nộp tiền này và phản hồi ngay kết quả hoàn thành nghĩa vụ thuế cho Quý khách hàng.

 Địa bàn triển khai: 
  Trên toàn quốc

 Lợi ích:

- Thủ tục đơn giản, nhanh chóng, an toàn và thuận tiện 24h x 7 ngày tại mọi địa điểm có kết nối Internet.

- Được HDBank xác nhận kết quả giao dịch ngay sau khi Quý khách hàng lập Giấy nộp tiền tại Cổng thông tin điện tử của Cơ quan Hải quan.

- Tiết kiệm chi phí đi lại, thời gian giao dịch; đơn giản thủ tục giấy tờ khi thực hiện nghĩa vụ thuế.

- Thực hiện thông quan hàng hóa ngay sau khi nhận kết quả giao dịch thành công.

 Thủ tục đăng ký:

 Bước 1: Đăng ký với cơ quan Hải quan

Quý khách hàng đăng nhập Cổng thông tin điện tử Hải Quan theo đường dẫn https://epayment.customs.gov.vn/epaymentportal/login để đăng ký các thông tin bao gồm điện thoại, email, serial chứng thư số, số tài khoản đăng ký...

 

Bước 2: Đăng ký với HDBank

Quý khách hàng đến HDBank để hoàn tất thủ tục ủy quyền trích tiền tự động từ tài khoản theo mẫu đăng ký của HDBank.

Lưu ý:

Qúy khách có thể chọn đăng ký trước trên Wesite Tổng cục Hải quan trước sau đó đến HDBank xác nhận đăng ký hoặc ngược lại.

Tài liệu đính kèm:

ĐK ủy thác nộp thuế Hải quan điện tử 247

Đk ngừng ủy thác nộp thuế Hải quan điện tử 247

Ngoại tệ
Mua TM
Mua CK
Bán

Hỗ trợ trực tuyến