ƯU ĐÃI CHO TẠI BIC CAMERA NHẬT BẢN

Giảm giá 5% và hoàn thuế cho giao dịch bằng thẻ HDBank Visa giá trị từ JPY 10,527 trở lên (giá trước thuế) khi mua sản phẩm không chịu thuế tại hệ thống điện máy BIC Camera Nhật Bản.
Thời gian khuyến mãi: Từ nay đến 31/10/2015
Loại thẻ áp dụng: Thẻ ghi nợ/tín dụng HDBank Visa phát hành
Địa điểm áp dụng: Hệ thống điện máy BIC Camera (tham khảo tại http://www.biccamera.com.v.lj.hp.transer.com/bc/top/CSfTop.jsp). 
Điều khoản&Điều kiện:
Ưu đãi không áp dụng đối với mặt hàng dược phẩm, rượi, sản phẩm của Apple và Rolex.
Ngoại tệ
Mua TM
Mua CK
Bán

Hỗ trợ trực tuyến
Music