HDBank Quang Binh
• 352 Tran Hung Dao, ward Nam Lý,  Đong Hoi, province Quang Binh
• Tel: (0232) 390 8868 - Fax: (0232) 384 6886 
 
Các tin khác
Retail Banking
Corporate Banking
Currency
Cash
Transfer
Sell

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.