HDBank Binh Thuan
• 119 Tran Hung Dao, Ward. Phu Thuy, Phan Thiet
• Tel:(0252) 3 823 299 - Fax: (0252) 3 824 333
HDBank Ham Thuan Nam
• 525 Tran Hung Dao, TT Thuan Nam
Tel:(0252) 3908 398 - Fax:(0252) 3612 929  
Các tin khác
Retail Banking
Corporate Banking
Currency
Cash
Transfer
Sell

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.