HDBank Thai Binh
• Lô 7-8 Tran Phu, ward Tran Hung Dao, Thai Binh city
• Tel: (0227) 3809 899 - Fax: (0227) 6251 616  
 
Các tin khác
Retail Banking
Corporate Banking
Currency
Cash
Transfer
Sell

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.