HDBank Gia Lai
• 1, Phu Dong, ward Phu Dong, Pleiku
• Tel: (0269) 3 714 102 - Fax: (0269) 3 714 102

HDBank PLEIKU
• 58 Đinh Tien Hoang, ward Dien Hong, Pleiku
• Tel: (0269) 390 8809 - Fax: (0269) 3857333
HDBank Đak Đoa
• 297-299 Nguyễn Huệ, Thị trấn Đak Đoa, H Đak Đoa
• Tel:(0269) 390 8789 - Fax:(0269) 383 1579 
HDBank Chư Sê
• Số 807B Hùng Vương - Thị trấn Chư Sê - tỉnh Gia Lai
• Tel:(0269) 730 3399 - Fax:(0269) 730 3399 
Các tin khác
Ngoại tệ
Mua TM
Mua CK
Bán

Hỗ trợ trực tuyến
Music