HDBank Dong Thap
• 62-64 Ly Thuong Kiet, Ward.2, City Cao Lanh
• Tel: 0277. 6250 505 - Fax: 0277.62505 404
 HDBank Sa Đec
• A8-10, Hung Vuong, Khóm 1, ward 2,Sa Đéc.
• Tel: 0277.3908068 - Fax: 0277.3918068
HDBank Thap Muoi
• 118 Hung Vuong, Khóm 4, TT Mỹ An, H. Tháp Mười
• Tel: 0277. 3908 966 - Fax: 02776651 069
HDBank Hong Ngu
• 85-87 Le Hong Phong, ward Anh Thạnh, TX. Hong Ngu
• Tel:0277 3908 908 - Fax:0277 6561 089 
Các tin khác
Retail Banking
Corporate Banking
Currency
Cash
Transfer
Sell

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.