HDBank Lạng Sơn
•  Số 298 Bà Triệu, Phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn.
• Tel: 0205.3819.555 - Fax: 0205.3819.998 
 HDBank Đồng Đăng
•  119 Khu Dây Thép, TT Đồng Đăng, H. Cao Lộc, T. Lạng Sơn
• Tel: 0205.3908.088 - Fax: 0205.3892.988 

Các tin khác
Ngoại tệ
Mua TM
Mua CK
Bán

Hỗ trợ trực tuyến
Music