THỎA SỨC MUA SẮM TOÀN CẦU TẠI WESHOP.COM.VN

Giảm giá 10% khi sử dụng thẻ HDBank Visa để mua hàng tại website: www.weshop.com.vn
Thời gian khuyến mãi: Từ nay đến 30/09/2015.
Loại thẻ áp dụng: Thẻ ghi nợ/tín dụng HDBank Visa phát hành
Địa điểm áp dụng: www.weshop.com.vn.
Điều khoản&Điều kiện:
- Áp dụng cho thẻ HDBank Visa hợp lệ.
- Áp dụng đồng thời cùng các khuyến mãi khác.
Ngoại tệ
Mua TM
Mua CK
Bán

Hỗ trợ trực tuyến
Music