XĂNG ĐẦY BÌNH CHỈ CẦN QUẸT THẺ HDBANK VISA

Hàng tháng, tại mỗi cửa hàng xăng dầu của Comeco tham gia chương trình, 130 khách hàng đầu tiên thanh toán xăng dầu bằng thẻ HDBank Visa với hóa đơn từ 50,000 đồng trở lên sẽ nhận được quà tặng.
- 01 chai nước khoáng (500ml) cho giao dịch từ 50,000 đồng hoặc; 
- 01 thùng nước khoáng (300ml x 24 chai) cho giao dịch từ 1,000,000 đồng.
Thời gian khuyến mãi: Từ nay đến 15/10/2015.
Loại thẻ áp dụng: Thẻ ghi nợ/tín dụng HDBank Visa phát hành
Địa điểm áp dụng: Áp dụng tại các cửa hàng xăng dầu Comeco tham gia chương trình.
Điều khoản&Điều kiện:
- Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho thẻ HDBank Visa hợp lệ.
- Được áp dụng đồng thời cùng các khuyến mãi khác.
- Thời gian chương trình có thể kết thúc sớm khi hết quà tặng.
- Áp dụng tại các cửa hàng tham gia vào chương trình.
Ngoại tệ
Mua TM
Mua CK
Bán

Hỗ trợ trực tuyến
Music