HDBank Lang Son
• 298 Ba Trieu, Ward. Vinh Tuong.
• Tel: 0205.3819.555 - Fax: 0205.3819.998 
  HDBank Dong Dang
•  119 Khu Day Thep, TT Dong Dang, H. Cao Lộc, T. Lạng Sơn
• Tel: 0205.3908.088 - Fax: 0205.3892.988 
HDBank Huu Lung
 10A Chi Lang, khu An Ninh, TT Huu Lung, H. Huu Lung, tỉnh Lang Son 
 Tel: (0205) 3909 699 - Fax: (0205) 3808 366
 
Các tin khác
Retail Banking
Corporate Banking
Currency
Cash
Transfer
Sell

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.