HDBank Quang Ninh
• 131 street 25/4, ward Bach Dang, Ha Long
•Tel:(033) 3618 222 - Fax:(033) 3638 111                
HDBank Cam Pha
•  402 Tran Phu, ward. Cam Trung, Cam Pha
• Tel:0203 3908238  - Fax:0203 3816 222  
HDBank Mao Khe
• 137 đường Hoàng Hoa Thám, P.Mạo Khê, TX. Đông Triều
• Tel:0203 3908 138  - Fax:0203 3586 222               
HDBank Uong Bi
• 1 Tran Quoc Toann, ward Quang Trung, Uong Bi city
• Tel: 0203 3909 109 - Fax:0203 3563 666   
  
Các tin khác
Retail Banking
Corporate Banking
Currency
Cash
Transfer
Sell

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.