HDBank Nam Dinh
• 9 Nguyen Du, ward Nguyen Du, Nam Dinh
• Tel: 02283 555 399 - Fax: 02283 855 669
HDBank Cho Rong
• 97 Thanh Chung, ward Cua Bac , Nam Định
• Tel: 02283 909 779  - Fax: 02283 852 838 
Các tin khác
Retail Banking
Corporate Banking
Currency
Cash
Transfer
Sell

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.