HDBank Hue
• 41-43 Ben Nghe, Ward Phu Hoi, Hue.
• Tel: (0234) 3 933 399 - Fax: (0234)3 823 388
 HDBank Bac Song Huong
• 81 Mai Thuc Loan, ward Thuan Thanh, Hue.
• Tel: (0234) 3 90 80 38 - Fax: (0234) 3 58 55 79
HDBank Huong Thuy
• 153 Nguyyn Tat Thanh, ward Hương Thủy,TX Hương Thủy
• Tel:  - Fax: 
 
Các tin khác
Retail Banking
Corporate Banking
Currency
Cash
Transfer
Sell

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.