HDBank Ben Tre
• 257A Dong Khoi, Ward. Phu Tam, Ben Tre.
• Tel:02753.696.888- Fax:02753 837 898 
HDBank Ba Tri
• 34 street 19/5, Kp2, Ba Tri, Ben Tre
• Tel:02753 908 858  - Fax: 02753 761 762  
HDBank Mo Cay Bac
• 67A Tỉnh lộ 882, Phước Hậu, Phước Mỹ Trung, Mỏ Cày Bắc
• Tel:02753 908 758  - Fax: 02753 839 090
 
Các tin khác
Ngoại tệ
Mua TM
Mua CK
Bán

Hỗ trợ trực tuyến
Music