Untitled Document

Hội đồng Quản trị đã thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2011 bằng tiền mặt với tỷ lệ chi trả cổ tức 5%/cổ phần.

Theo đó, HDBank dự kiến chi 150 tỷ đồng - tương ứng tỷ lệ 5%/cổ phần (1 cổ phần được nhận 500 đồng) cho các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 10/2/2012.

Theo báo cáo tài chính năm 2011, lợi nhuận trước thuế của HDBank đạt 566 tỷ đồng, tăng 61% so với năm 2010. Tổng tài sản HDBank đạt 45,1 nghìn tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ. Tổng dư nợ cho vay vào thời điểm cuối năm đạt 13,8 nghìn tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2010 với tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ (NPL) của HDBank là 1,63%. ROA là 1,06% và ROE là 14,22%. Mạng lưới chi nhánh của HDBank phủ rộng khắp các vùng kinh tế trọng điểm của cả nước.

Cũng theo kế hoạch, HDBank sẽ tăng vốn điều lệ lên 5.000 tỷ đồng trong những tháng đầu năm 2012 theo phương án tăng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông HDBank thông qua và được Ngân hàng Nhà nước và Ủy Ban Chứng khoán chấp thuận.

Với các tiêu chuẩn về quy mô vốn, chất lượng tài sản, khả năng thanh toán và khả năng sinh lời cao từ tài sản, HDBank đã được sự ủng hộ của đông đảo cổ đông hiện hữu và các đối tác trong và ngoài nước. Việc triển khai kế hoạch tăng vốn điều lệ sẽ tiếp tục củng cố tiềm lực tài chính vững mạnh của HDBank, giúp HDBank ngày càng phát triển bền vững, gia tăng lợi ích cho khách hàng, cổ đông và CBNV.

 

Ngoại tệ
Mua TM
Mua CK
Bán

Hỗ trợ trực tuyến
Music