THANH TOÁN TIỀN ĐIỆN DỄ DÀNG HƠN

Nhận ngay túi thân thiện môi trường khi thanh toán tiền điện bằng thẻ HDBank Visa tại cửa hàng EVN.
Thời gian khuyến mãi: Từ nay đến 30/09/2015
Loại thẻ áp dụng: Thẻ ghi nợ/tín dụng HDBank Visa phát hành
Địa điểm áp dụng: Tại bất kỳ ATM/POS của ABBank.
Điều khoản&Điều kiện:
- Túi thân thiện môi trường sẽ được phát theo nguyên tắc ai đến trước sẽ được phát trước.
- Thời gian chương trình có thể kết thúc sớm nếu số lượng túi phát hết trước ngày kết thúc chương trình.
- Áp dụng tại các cửa hàng tham gia vào chương trình.
Ngoại tệ
Mua TM
Mua CK
Bán

Hỗ trợ trực tuyến
Music